Menytest
START OM OSS KONTAKT MEDLEM VÄGAR SJÖAR BAD o BÅTAR MARK DOKUMENT MOBIL

Föreningen sköter 7 kilometer grusvägar!


Sommar-
underhåll
Under våren skrapas samtliga vägar och ca 100 ton nytt väggrus läggs ut. För att få en fastare vägbana och mindre vägdamm lägger vi ut ca 7 ton vägsalt. Vi inspekterar vägarna och om vägrenen på vissa avsnitt hindrar vattenavrinningen så kantskärs dessa sträckor.

Regn och biltrafik orsakar potthål. Vi försöker reparera skadorna med frivillig arbetskraft. Vid parkeringen vid midsommarängen finns ett antal plåthinkar och en hög med väggrus. Alla är välkomna att fylla några hinkar med grus och fylla ut potthål. För att hinkarna inte ska få "fötter" är de fastlåsta. Koden för att öppna låset är: 9798.

Vinter-
underhåll
Föreningen har avtal med en entreprenör som plogar vägarna när det kommit ca 5 cm snö. Samma entreprenör saltar och sandar vägarna når halkan blir svår.

Längs vägarna finns sandlådor med en mindre spade. Du är välkommen att sprida sand i backar och på andra ställen där det är halt. Vår entreprenör har flera andra kunder och kan inte alltid komma med kort varsel.

Onsike-
vägen
Föreningen är medlem i Onsike vägsamfällighet som ansvarar för skötseln av hela Onsikevägen. Vår andel av eventuell utdebitering i samfälligheten är 20%, men huvuddelen av kostnaderna täcks av statliga och kommunala bidrag.

Föreningen har ett avtal med Onsike vägsamfällighet som innebär att vi skrapar, grusar, plogar och sandar sträckan från Ribbingebäcksvägen till Aspbolsvägen, och skickar en faktura till samfälligheten för detta arbete.

Statliga och
kommunala
bidrag
Föreningen får från och med 2021 kommunala vägbidrag för Aspbolsvägen, Bladkärrsvägen, Stennäsvägen, Slingervägen och Tackmossvägen. Statliga bidrag utgår till vägar med fastboende där det är mer än en kilometer till allmän väg. Föreningens styrelse avser att söka statliga bidrag för skötseln av Strandsjövägen.

Ansvarig för vägar är:
Staffan Carlbom o Bo Stendahl, tel. 070-316 27 20 o 070-595 16 81, e-post staffancarlbom@icloud.com;bosse.stendahl@hotmail.com
Lokaladdress Strandsjövägen 31 o 36