Register över reserverade båtuppläggningplatser vid Strandsjöbryggan


Plats nr 4 är hyrd av Äsa Dismats
Plats nr 10 är hyrd av Pettersson
Plats nr 11 är hyrd av Per o Agneta Persson
Plats nr 12 är hyrd av Mikis Vouzounikos
Plats nr 13 är hyrd av Magnus Rundin
Plats nr 17 är hyrd av Gunborg Ahlstam o Lennart Lindgren
Plats nr 18 är hyrd av Mikaela Andersson Max Holst
Plats nr 21 är hyrd av Kent o Eeva Ahnell
Plats nr 35 är hyrd av Kennet af Rohlen