Menytest
START OM OSS KONTAKT MEDLEM VÄGAR SJÖAR BAD o BÅTAR MARK DOKUMENT MOBIL

Målsättningarna för vårt arbetet med sjöarna är:


Klicka på rubrikerna så visas innehållet under respektive rubrik!

Karta och basfakta om sjöarna
Statistik över vattennivåer i sjöarna
Fiske
Klippbåtar och sugmuddring
Den lilla klippbåten är bäst lämpad för klippning av mindre ytor runt bryggor och liknande. Båten har ett klippaggregat på 1,5 meter som är placerat på sidan av båten. Motorn som driver klippaggregatet är en fyrtakts bensinmotor (vanlig 95-oktanig bensin). Båten har åror, och det går bra att ro under klippningen. Vi har också en elmotor till båten.
Alla är välkomna att klippa med båten, men ett villkor är att du deltar i en halvtimmes utbildning kring hur du sköter klippaggregat och motorer. Vid utbildningen får du också tillgång till de koder som behövs för att låsa upp båten och komma in i båtgaraget. Personer utanför tomtägareföreningen betalar en hyra på 100 kr/dag
Säsongen 2021 är slut och båten är upptagen!
Den stora klippbåten är utrustad med en fyrtakts bensinmotor med elstart som vi kör på Aspen 4-bensin. Via hydraulik driver motorn ett tre meter brett klippaggregat placerat i fören på båten. Motorn driver också ett skovelhjul i aktern och båten styrs från en styrpulpet med ratt.
Alla är välkomna att klippa med båten, men ett villkor är att du deltar i en halvtimmes utbildning kring hur du sköter den stora båtens klippaggregat och motor. Vid utbildningen får du också tillgång till de koder som behövs för att låsa upp båten och komma in i båtgaraget.
Säsongen 2021 är slut och båten är upptagen!
Föreningen har köpt in ett aggregat för sugmuddring som kan användas för att transportera bort växter och dy runt bryggor och vid badställen. Pumpen klarar att transportera bort material i en slang på upp till 100 meter. Aggregatet är monterat på en flotte som paddlas till arbetsstället. Muddringsarbetet kräver att två personer finns på plats.
Säsongen 2021 är slut och flotten är upptagen!
Bokning av arbetspass
Dokument om sjöarna
Resultat från analyser av sjövatten

Ansvarig för sjöar är:
Rune Lönnqvist, tel. 070-59 59 587, e-post rune.lonnqvist@ekonomikurser.se
Lokaladdress Strandsjövägen 18