Menytest
START OM OSS KONTAKT MEDLEM VÄGAR SJÖAR BAD o BÅTAR MARK DOKUMENT MOBIL
Skyttstennäs Tomtägareförening är en ekonomisk förening för 185 st tomtägare vid Strandsjön och Stennässjön i Järlåsa. Klicka på kartan här till vänster om du vill se en större karta.

Från Uppsala hittar du hit genom att följa väg 72 till Järlåsa. Sväng sedan mot Ribbingebäck och följ den vägen ca 2,5 km.

Föreningen har ett brett spektrum av ansvarsområden:

  • Vi underhåller och snöröjer ca 7 km grusvägar inom området.
  • Vi röjer vass och underhåller badplatser i våra två sjöar.
  • Vi hävdar ängar och röjer sly på gemensamt ägd mark.
  • Vi har gemensamhetslokaler och föreningens fritidskommitté ordnar bl.a. majbrasor och midsommarfirande
Området gavs som förläning till Johan Skytte av drottning Kristina, och kallades Skyttes Stennäs. I modern tid uppkom namnet Skyttstennäs och bebyggelsen var helt inriktat på fritidshus. De första husen byggdes i slutet av 1960-talet. Idag används ca 30% av fastigheterna som permanentbostäder.

Den genomsnittliga tomtstorleken ligger på dryga 2 000 m2. Den uppvuxna och kuperade terrängen gör att de flesta husen ligger inbäddade i grönska utan störande insyn.

Kommunens riktlinjer för bygglov har satt en gräns vid en bostadsyta på 80 m2. Vattenfall är nätleverantör för el och kommunen sköter sophämtning vid tomtgränsen. Post distribueras till fyra gemensamma platser för postlådor.

Vid Strandsjön finns en badplats med sandstrand, bryggor och badflotte. Badplatsen är öppen för alla, men föreningen står för alla kostnader för städning, underhåll och "baja-major". Vid Stennässjön finns två bryggor med badstegar och en badflotte.

I början av Strandsjövägen finns bryggor med ett antal båtplatser. Dessutom finns ett antal båtplatser i strandlinjen kring våra två sjöar. Av hävd undviker alla att använda bensindrivna båtar i sjöarna.

Som medlem i föreningen har du fiskerätt i delar av sjöarna. I menyerna ovan kan du skriva ut ditt fiskekort via menyvalet "Medlemsregister".

Föreningen äger festlokaler som ligger på ängen vid infarten till Strandsjövägen. Festlokalen "Ladan" har en liten dansbana samt bord och sittplatser för ett femtiotal besökare. I "Rådhuset" finns köksmöjligheter med vatten, spis och kylskåp.

Medlemmar kan hyra lokalerna för en billig penning, men kom ihåg att festlokalen inte är vinterbonad.

Föreningens fritidskommitté ordnar ibland pubkvällar, och traditionen påbjuder majbrasa med servering och ett traditionellt midsommarfirande med resning av majstång.