Åter till startsidan


Markfrågor


Ansvarig för mark är:
Åsa Hagström o Bengt Åkerlind, tel. , e-post hagasa2.0@gmail.com;bengt.akerlind@live.com
Lokaladdress Strandsjöv. 22 o Slingerv 5


Styrelsen har antagit en övergripande markplan som du kan läsa via denna länk: Läs markplanen


Har du svårt att hitta dina tomtpinnar.

Tomtrör från 70-talet har en tendens att rosta i marknivå, men ofta finns metall kvar nere i marken. Föreningen har köpt in en metalldetektor och fått tillstånd att använda denna för att leta efter försvunna tomtrör. Kontakta Rune Lönnqvist (070-59 59 587) om du vill låna utrustningen.


Om du vill få bort träd som står på föreningens mark

Om du vill att föreningen ska betala arbetet:
  1. Kontakta din kvartersmästare och framför dina önskemål.
  2. Minst en gång per år gör markansvarig en sammanställning på de önskemål som kvartersmästarna framför.
  3. Ditt önskemål dyker upp på listan här nedan.
  4. Om och när arbetet kommer att utföras beror på ekonomiska ramar och de prioriteringar som markansvarige och styrelsen gör.
Om du är beredd att själv betala för arbetet:
Om följande tre villkor är uppfyllda får du avverka träd på föreningens mark:
  1. Kontakta föreningens markansvarige som bedömer om det är OK ur föreningens synpunkt att träden tas bort.
  2. Arbetet ska utföras av en firma eller en person med motorsågskörkort. Du kommer att vara uppdragsgivare för arbetet och ska stå för alla kostnader.
  3. Inga grenar eller ris får lämnas kvar på föreningens mark.
(AK Trädfällning, Anders Karlsson på Skyttesväg 2, är en av flera tänkbara firmor du kan anlita. Tel. 070-689 19 10)