START OM OSS KONTAKT MEDLEM VÄGAR SJÖAR BAD o BÅTAR MARK DOKUMENT MOBIL

Styrelsen har antagit en övergripande markplan som du kan läsa via denna länk: Läs markplanenAnsvarig för mark är:
Åsa Hagström o Bengt Åkerlind, tel. , e-post hagasa2.0@gmail.com;bengt.akerlind@live.com
Lokaladdress Strandsjöv. 22 o Slingerv 5Om du har svårt att hitta dina tomtpinnar.

Tomtrör från 70-talet har en tendens att rosta i marknivå, men ofta finns metall kvar nere i marken. Föreningen har köpt in en metalldetektor och fått tillstånd att använda denna för att leta efter försvunna tomtrör. Kontakta Rune Lönnqvist (070-59 59 587) om du vill låna utrustningen.Om du vill få bort träd som står på föreningens mark


Om du vill att föreningen ska betala arbetet: Om du är beredd att själv betala för arbetet:
  1. Kontakta din kvartersmästare och framför dina önskemål.
  2. Minst en gång per år gör markansvarig en sammanställning på de önskemål som kvartersmästarna framför.
  3. Ditt önskemål dyker upp på listan här nedan.
  4. Om och när arbetet kommer att utföras beror på ekonomiska ramar och de prioriteringar som markansvarige och styrelsen gör.
Om följande tre villkor är uppfyllda får du avverka träd på föreningens mark:
  1. Kontakta föreningens markansvarige som bedömer om det är OK ur föreningens synpunkt att träden tas bort.
  2. Arbetet ska utföras av en firma eller en person med motorsågskörkort. Du kommer att vara uppdragsgivare för arbetet och ska stå för alla kostnader.
  3. Inga grenar eller ris får lämnas kvar på föreningens mark.
(AK Trädfällning, Anders Karlsson på Skyttesväg 2, är en av flera tänkbara firmor du kan anlita. Tel. 070-689 19 10)

Här visas aktuella önskemål om marksarbeten

Våra markansvariga väljer om och i vilken ordningsföljd arbetena ska utföras. Valet påverkas av föreningens ekonomi, vilken glädje medlemmarna har av att arbetet utförs, hur bärig marken är och tillgången på entreprenörer. I tveksamma fall avgörs frågan i styrelsen. Kontakta din kvartersmästare om du vill lägga till arbeten på denna lista.Kvarterets nr Adress Arbete Status (ID)
1AStigen från Skyttes park till Lindgrens bryggaGallringKlart!72
1BSkogen bakom tomterna till Skyttes väg 1, 3 och 5Ta bort 3-4 björkar och gallra barrträdenKlart!26
1BStigen från Midsommarängen till Skyttses ParkGallringÖnskemål71
2Stigen från Midsommarängen mot Stennäsvägen 5 (1:131)GallringÖnskemål70
2Skogsområdet mellan 1:129 till 1:133Utglesning av skogen, främst större granar.Önskemål33
3Längs diket bakom/bredvid Stennäsvägen 16Döende videträd ska tas bortKlart!45
4Utanför 1:148 på StennäsvägenAvverka 6 - 7 större granarÖnskemål50
4Stennäsvägen - mittemot 1:146Avverka träd som står illa till vid elledningÖnskemål49
7Längs Slingervägen 3 och 5 (1:26 och 1:27)GallringKlart!69
7Nära Strandsjövägen 7 (1:14)Stort träd som hotar elledningKlart!63
7Väster om Strandsjövägen 9 (1:13) ned mot sjönGallringÖnskemål68
7Mellan Slingervägen 14 (1:24) och 16 (1:32)GallringÖnskemål67