Åter till startsidan


Föreningens konton och adress


Plusgirokonto: 21 00 52-7


Organisationsnummer: 71 76 00-8014


Postadress: c/o Eva Brevemark
Asbolsvägen 8
744 96 Järlåsa


E-post: Ordförande