Menytest
START OM OSS KONTAKT MEDLEM VÄGAR SJÖAR BAD o BÅTAR MARK DOKUMENT MOBIL

Kontakt med föreningen
Läs här om uthyrning av Ladan


Föreningens ordförande Namn: Eva Brevemark Telefon: 070-210 35 00
E-post: eva@brevemark.se
Lokaladress: Aspbolsvägen 8
Vägar och snöröjning Namn: Staffan Carlbom o Bo Stendahl Telefon: 070-316 27 20 o 070-595 16 81
E-post: staffancarlbom@icloud.com;bosse.stendahl@hotmail.com
Lokaladress: Strandsjövägen 31 o 36
Ängar, diken och skog Namn: Åsa Hagström o Bengt Åkerlind Telefon:
E-post: hagasa2.0@gmail.com;bengt.akerlind@live.com
Lokaladress: Strandsjöv. 22 o Slingerv 5
Sjöarna Namn: Rune Lönnqvist Telefon: 070-59 59 587
E-post: rune.lonnqvist@ekonomikurser.se
Lokaladress: Strandsjövägen 18
Bad, båtplatser och kajplatser Namn: Staffan Carlbom Telefon: 070-316 27 20
E-post: staffancarlbom@icloud.com
Lokaladress: Strandsjövägen 31
Ekonomi Namn: Bo Stendahl Telefon: 070-595 16 81
E-post: bosse.stendahl@hotmail.com
Lokaladress: Strandsjövägen 36
Våra anslagstavlor Namn: Björn Lindgren Telefon: 070-580 73 18
E-post: bjorntorstenlindgren@gmail.com
Lokaladress: Tackmossvägen 23
Festlokalen Ladan Namn: Gunilla Engström Telefon: 076-082 03 50
E-post: guneng14@gmail.com
Lokaladress: Strandsjövägen 47
Sommarvatten Stennäsv Namn: Jan Lindgren Telefon: 070-524 14 02
E-post: eljanne1@live.com
Lokaladress: Stennäsvägen 62

Förtroendevalda 2021


Styrelse 2021 Namn och lokaladress Övriga Namn och lokaladress
Ordf. Eva Brevemark Aspbolsvägen 8 eva@brevemark.se Revisor Linus Jacobsson (Tackmossv 34
Vice ordf. Björn Lindgren Tackmossvägen 23 bjorntorstenlindgren@gmail.com Revisor Katja Lagervall (Strandsjöv 42)
Staffan Carlbom Strandsjövägen 31 staffancarlbom@icloud.com Revisorsuppleant Elisabeth Mitchell (Strandsjöv 39)
Gunilla Engström Strandsjövägen 47 guneng14@gmail.com Valberedning, smk Richard Gradin (Tackmossv 32)
Åsa Hagström Strandsjövägen 22 hagasa2.0@gmail.com Valberedning (Vakant)
Rune Lönnqvist Strandsjövägen 18 rune.lonnqvist@ekonomikurser.se Festkommitte Stein Brevemark (Aspbolv 8)
Bo Stendahl Strandsjövägen 36 bosse.stendahl@hotmail.com Uthyrning torget Gunilla Engström (Strandsjöv 47)
PM om uthyrning
Bengt Åkerlind Slingervägen 5 bengt.akerlind@live.com Sommarvatten Jan Lindgren o Conny Karlsson (Stennäsv 62/48)
Suppl Anna Bergman Tackmossvägen 5 anna_l_bergman@hotmail.com Ekonomiförvaltning Gunvor Lindahl, Rönninge
Suppl Joanna Rutlowska Tackmossvägen 7 joanna@rutkowska.se Ekonomiförvaltning Gunvor Lindahl, Rönninge

Kvartersmästare 2021
1A Tackmossv. 17-40 och 18-46 Björn Lindgren (Tackmossvägen 23, tel: )
1B Skyttes väg Marina Nordholm (Skyttes väg 1, tel: 070-425 08 70)
2 Stennäsv. 1-9 och 2-14 Einar Meland (Stennäsvägen 5, tel: )
3 Stennäsv. 11-31 och 16-40 Lars Jonsson (Stennäsvägen 28, tel: )
4 Stennäsv. 33-35, 42-66 och Onsikev 2-6 Conny Karlsson (Stennäsvägen 48, tel: )
5 Bladkärrsv. och Onsikev. 8-14 Jörgen Röjerås (Bladkärrsvägen 4, tel: )
6 Aspbolsvägen Kent Benkelius (Aspbolsvägen 6, tel: )
7 Strandsjöv. 1-12 och udda till 19, Slingerv. och Tackmossv. 1-16 Bengt Åkerlind (Slingervägen 5, tel: )
8 Strandsjöv. 14,16,18,20 och 21-55 Staffan Carlbom (Strandsjövägen 31, tel: )

Många kvartersmästare har motorsåg och röjsåg. Dessa kan lånas om du känner att du behärskar utrustningen. Kvartersmästarna har ett lånekontrakt som ska undertecknas.