Menytest
START OM OSS KONTAKT MEDLEM VÄGAR SJÖAR BAD o BÅTAR MARK DOKUMENT MOBIL

Kontakt med föreningen


Föreningens ordförande Namn: Eva Brevemark Telefon: 070-210 35 00
E-post: eva@brevemark.se
Lokaladress: Aspbolsvägen 8
Vägar och snöröjning Namn: Rune Lönnqvist Telefon: 070-59 59 587
E-post: rune.lonnqvist@ekonomikurser.se
Lokaladress: Strandsjövägen 18
Ängar, diken och skog Namn: Åsa Hagström o Bengt Åkerlind Telefon:
E-post: hagasa2.0@gmail.com;bengt.akerlind@live.com
Lokaladress: Strandsjöv. 22 o Slingerv 5
Sjöarna Namn: Rune Lönnqvist Telefon: 070-59 59 587
E-post: rune.lonnqvist@ekonomikurser.se
Lokaladress: Strandsjövägen 18
Bad, båtplatser och kajplatser Namn: Staffan Carlbon Telefon: 070-316 27 20
E-post: lenastaffancarlbom@gmail.com
Lokaladress: Strandsjövägen 31
Ekonomi Namn: Bo Stendahl Telefon: 070-595 16 81
E-post: bosse.stendahl@hotmail.com
Lokaladress: Strandsjövägen 36
Våra anslagstavlor Namn: Björn Lindgren Telefon: 070-580 73 18
E-post: bjorntorstenlindgren@gmail.com
Lokaladress: Tackmossvägen 23
Festlokalen Ladan Namn: Gunilla Engström Telefon: 076-082 03 50
E-post: guneng14@gmail.com
Lokaladress: Strandsjövägen 47
Flismaskin Namn: Rune Lönnqvist Telefon: 070-59 59 587
E-post: rune.lonnqvist@ekonomikurser.se
Lokaladress: Strandsjövägen 18

Förtroendevalda 2020


Styrelse 2020 Namn och lokaladress Övriga Namn och lokaladress
Ordf. Eva Brevemark Aspbolsvägen 8 eva@brevemark.se Revisor Linus Jacobsson (Tackmossv 34
Vice ordf. Björn Lindgren Tackmossvägen 23 bjorntorstenlindgren@gmail.com Revisor Ola Engström (Strandsjöv 47)
Staffan Carlbom Strandsjövägen 31 lenastaffancarlbom@gmail.com Revisorsuppleant Katja Lagervall (Strandsjöv 42)
Torbjörn Lindström Tackmossvägen 28 tobbe.lindstrom@outlook.com Valberedning, smk Lars-Åke Lönn (Strandsjöv 8)
Åsa Hagström Strandsjövägen 22 hagasa2.0@gmail.com Valberedning Richard Gradin (Tackmossv 32)
Rune Lönnqvist Strandsjövägen 18 rune.lonnqvist@ekonomikurser.se Festkommitte Stein Brevemark (Aspbolv 8)
Eva Brevemark (Aspbolv 8)
Dan Dismats (Strandsjöv 2)
Bo Stendahl Strandsjövägen 36 bosse.stendahl@hotmail.com Uthyrning torget Helena Tibblin (Stennäsv 46)
Bengt Åkerlind Slingervägen 5 bengt.akerlind@live.com Sommarvatten Ulf Eriksson (Stennäsv 34)
Suppleant Gunilla Engström Strandsjövägen 47 guneng14@gmail.com Ekonomiförvaltning Gunvor Lindahl, Rönninge

Kvartersmästare 2020
1A Tackmossv. 17-40 och 18-46 Björn Lindgren (Tackmossvägen 23, tel: )
1B Skyttes väg Marina Nordholm (Skyttes väg 1, tel: 070-425 08 70)
2 Stennäsv. 1-9 och 2-14 Einar Meland (Stennäsvägen 5, tel: )
3 Stennäsv. 11-31 och 16-40 Lars Jonsson (Stennäsvägen 28, tel: )
4 Stennäsv. 33-35, 42-66 och Onsikev 2-6 Conny Karlsson (Stennäsvägen 48, tel: )
5 Bladkärrsv. och Onsikev. 8-14 Jörgen Röjerås (Bladkärrsvägen 4, tel: )
6 Aspbolsvägen Kent Benkelius (Aspbolsvägen 6, tel: )
7 Strandsjöv. 1-19, Slingerv. och Tackmossv. 1-16 Bengt Åkerlind (Slingervägen 5, tel: )
8 Strandsjöv. 21-55 Staffan Carlbom (Strandsjövägen 31, tel: )

Många kvartersmästare har motorsåg och röjsåg. Dessa kan lånas om du känner att du behärskar utrustningen. Kvartersmästarna har ett lånekontrakt som ska undertecknas.