Menytest
START OM OSS KONTAKT MEDLEM VÄGAR SJÖAR BAD o BÅTAR MARK DOKUMENT MOBIL

Klicka på loggan här till höger för att
hämta kartor över vårt område
==> Klicka här för att läsa inkomna frågor och svar
Senaste frågan handlar om risupplaget (1/5 2017)

Välkommen till Skyttstennäs Tomtägareförening
Du navigerar på webbplatsen genom att klicka i menyerna ovan. Vissa rutiner öppnas i ett nytt fönster. Stäng detta fönster när du är klar.

Just nu har 187 st fastighetsägare betalt avgifter för 2021.


Direktlänkar, klicka på bilderna:

ANSLAGSTAVLA


Viktiga datum under 2021 Risk för högt vattenstånd Analyser av sjövatten
  • Lördag 18/9, höstens röjardag.
    KLICKA för samlingsplats

  • Styrelsemöte lördag 23/10 kl 13 hos Eva Brevemark, Aspbolsvägen 8
Den 29/8 ligger vattennivån i Stennässjön ca 50 cm högre än normalt. Om vi får en regning höst kan det vara bra att placera fuktkänsliga saker på en hög nivå, framför allt för dig som bor lågt längs Stennäsvägen. Årets provtagning av sjövattnet ger samma bild som ifjol. Stennässjön har fortfarande mindre fosfor i vattnet än Strandsjön, och vattnet är även betydligt klarare i Stennässjön. Du hittar alla mätresultat under menyrubriken "Sjöar"
Granbarkborrar (26/8) Sommarens klippning i Stennässjön Djurhållning
Här finns lite information om granbarkborrar hämtad från Skogsstyrelsen. Den 26/8 uppdaterades texten med två kartor över riskområden.
Klicka här
Den 26/8 lyfte vår entreprenör upp tonnvis med Vattenpest ur Aspbolsviken. Växterna har deponerats i vassområdet och kostnaden är dryga 40 tkr. Låt oss hoppas att den kraftiga tillväxten i år var en engångsföreteelse.

Vill du hjälpa till att hålla sjön öppen är du välkommen att kontakta Rune Lönnqvist för att komma överens om en tid för en kort utbildning.
Ring/SMS 070-59 59 587 eller epost till rune.lonnqvist@ekonomikurser.se.
Skyttstennäs är ett detaljplanerat område. Om du vill hålla höns, häst eller andra djur som inte räknas som sällskapsdjur på din tomt, behöver du därför först få ett tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala. Läs mer här
Plan för markskötsel Nybliven tomtägare?
Styrelsen har beslutat om en uppdelning av föreningens skogsområden i olika kategorier efter ambitionsnivåer. Klicka här för att studera planen Den obligatoriska medlemsavgiften är 2 700 kr för 2021. Köpare och säljare ska själva fördela denna kostnad sins emellan. Anmäl ny ägare via SMS till 070-59 59 587 eller skicka E-post till rune.lonnqvist@ekonomikurser.se. Klicka här för att läsa Information till nya husägare.
Facebook

Synpunkter och förbättringsförslag är välkomna till rune.lonnqvist@ekonomikurser.se.

Skyttstennäs Tomtägareförening är en ekonomisk förening. Organisationsnumret är 717600-8014, och föreningens plusgiro konto är 21 00 52-7