Menytest
START OM OSS KONTAKT MEDLEM VÄGAR SJÖAR BAD o BÅTAR MARK DOKUMENT MOBIL

Klicka på loggan här till höger för att
hämta kartor över vårt område
==> Klicka här för att läsa inkomna frågor och svar
Senaste frågan handlar om risupplaget (1/5 2017)

Välkommen till Skyttstennäs Tomtägareförening
Du navigerar på webbplatsen genom att klicka i menyerna ovan. Vissa rutiner öppnas i ett nytt fönster. Stäng detta fönster när du är klar.

Just nu har 180 st fastighetsägare betalt avgifter för 2021.


Direktlänkar, klicka på bilderna:

ANSLAGSTAVLA


Viktiga datum under 2021 Granbarkborrar Sommarens klippning i Stennässjön
  • Majstången är klädd och en tipspromenad med självrättning finns uppsatt.
  • Styrelsens affisch

  • Styrelsemöte lördag 28/8 kl 13 i Ladan.

  • Lördag 18/9, höstens röjardag.
Här finns lite information om granbarkborrar hämtad från Skogsstyrelsen:
Klicka här
Den 1/7 klippte vår entreprenör längs strandkanten. Styrelsen hoppas att vi med gemensamma insatser ska kunna klippa resten av sjön under sommaren. I augusti kommer en entreprenör och lyfter upp klippt material.

Vill du hjälpa till att hålla sjön öppen är du välkommen att kontakta Rune Lönnqvist för att komma överens om en tid för en kort utbildning.
Ring/SMS 070-59 59 587 eller epost till rune.lonnqvist@ekonomikurser.se.
Sjöarna Algblomning Plan för markskötsel
I Stennässjön har vattenpesten haft en kraftig tillväxt. Det är en mossliknande slingrig växt som bildar täta bankar i sjön. Klippning hjälper inte mot vattenpest, de klippta delarna driver inte iväg med vinden utan ligger kvar.

Enligt uppgift har vattenpestens tillväxt varit kraftig i många andra sjöar, kanske på grund av extra varma somrar. Vi avvaktar med åtgärder till vi ser om bestånden blir lika stora även nästa sommar.
Under slutet av juli har mängden alger ökat kraftigt i Strandsjön. Vi ska ta vattenprover, men redan nu bör du vara försiktig, främst med barn. Algerna producerar ett gift som kan ge skador om man sväljer vattnet och giftet sprids i vattnet och kan finnas även där vattnet ser klart ut. Styrelsen har beslutat om en uppdelning av föreningens skogsområden i olika kategorier efter ambitionsnivåer. Klicka här för att studera planen
Nybliven tomtägare?
Den obligatoriska medlemsavgiften är 2 700 kr för 2021. Köpare och säljare ska själva fördela denna kostnad sins emellan. Anmäl ny ägare via SMS till 070-59 59 587 eller skicka E-post till rune.lonnqvist@ekonomikurser.se. Klicka här för att läsa Information till nya husägare.
Facebook

Synpunkter och förbättringsförslag är välkomna till rune.lonnqvist@ekonomikurser.se.

Skyttstennäs Tomtägareförening är en ekonomisk förening. Organisationsnumret är 717600-8014, och föreningens plusgiro konto är 21 00 52-7