Menytest
START OM OSS KONTAKT MEDLEM VÄGAR SJÖAR BAD o BÅTAR MARK DOKUMENT MOBIL

Klicka på loggan här till höger för att
hämta kartor över vårt område
==> Klicka här för att läsa inkomna frågor och svar
Senaste frågan handlar om risupplaget (1/5 2017)

Välkommen till Skyttstennäs Tomtägareförening
Du navigerar på webbplatsen genom att klicka i menyerna ovan. Vissa rutiner öppnas i ett nytt fönster. Stäng detta fönster när du är klar.

Just nu har 187 st fastighetsägare betalt avgifter för 2021.


Direktlänkar, klicka på bilderna:

ANSLAGSTAVLA


Viktiga datum under 2021/22 Avverkning längs vägarna, 3/9 Risk för högt vattenstånd, 3/9
  • Styrelsemöte 8/1 kl 14 Strandsjövägen 22.
  • Årsstämma Lördag 26 mars kl 13, lokal meddelas senare och möjlighet kommer att finnas att delta via internet.

Klicka här för affisch från styrelsen om valberedning, stämma och julen.
Under kommande veckor 40-41 (till mitten av oktober) kommer föreningen att röja träd i området vilket kan innebära tillfälliga begränsningar i framkomligheten på våra vägar. Läs mer här Fortfarande ligger vattennivån i Stennässjön ca 50 cm högre än normalt. En tröst är att det nu rinner ut mer vatten ur sjön än inflödet. Om vi får en regning höst kan det vara bra att planera för översvämmning på låglänta tomter längs Stennäsvägen.
Analyser av sjövatten Granbarkborrar (26/8) Årets rapport om sjöarna
Årets provtagning av sjövattnet ger samma bild som ifjol. Stennässjön har fortfarande mindre fosfor i vattnet än Strandsjön, och vattnet är även betydligt klarare i Stennässjön. Du hittar alla mätresultat under menyrubriken "Sjöar" Här finns lite information om granbarkborrar hämtad från Skogsstyrelsen. Den 26/8 uppdaterades texten med två kartor över riskområden.
Klicka här
Här finns en länk där du kan läsa rapporten om årets arbete med sjöarna.

Klicka här!
Djurhållning Plan för markskötsel Nybliven tomtägare?
Skyttstennäs är ett detaljplanerat område. Om du vill hålla höns, häst eller andra djur som inte räknas som sällskapsdjur på din tomt, behöver du därför först få ett tillstånd från miljö- och hälsoskyddsnämnden i Uppsala. Läs mer här Styrelsen har beslutat om en uppdelning av föreningens skogsområden i olika kategorier efter ambitionsnivåer. Klicka här för att studera planen Den obligatoriska medlemsavgiften är 2 700 kr för 2021. Köpare och säljare ska själva fördela denna kostnad sins emellan. Anmäl ny ägare via SMS till 070-59 59 587 eller skicka E-post till rune.lonnqvist@ekonomikurser.se. Klicka här för att läsa Information till nya husägare.
Facebook

Synpunkter och förbättringsförslag är välkomna till rune.lonnqvist@ekonomikurser.se.

Skyttstennäs Tomtägareförening är en ekonomisk förening. Organisationsnumret är 717600-8014, och föreningens plusgiro konto är 21 00 52-7