Menytest
START OM OSS KONTAKT MEDLEM VÄGAR SJÖAR BAD o BÅTAR MARK DOKUMENT MOBIL

Klicka på loggan här till höger för att
hämta kartor över vårt område
==> Klicka här för att läsa inkomna frågor och svar
Senaste frågan handlar om risupplaget (1/5 2017)

Välkommen till Skyttstennäs Tomtägareförening

Du navigerar på webbplatsen genom att klicka i menyerna ovan. Vissa rutiner öppnas i ett nytt fönster. Stäng detta fönster när du är klar.


Direktlänkar, klicka på bilderna:

ANSLAGSTAVLA


Viktiga datum under 2021 Kan du gå in som valberedare? Nu stiger vattnet i sjöarna
  • Lördag 16/1 kl 14, styrelsemöte hos Bo Stendahl.
  • Lördag 27/3 kl 13, årsstämma.
  • Lördag 24/4, vårens röjardag.
  • Fredag 30/4, valborgsfirande vid ladan.
  • Slutet av sept, höstens röjardag.
Lars-Åke Lönn har flyttat från området, så nu är Richard Gradin ensam som valberedare. Hör av dig till ordförande om du kan tänka dig att vara valberedare inför årsstämman 2022. Under de senaste veckorna har vattennivåerna stigit rejält. Speciellt bra för Stennässjön där risken för bottenfrysning i vinter är avvärjd. Klicka här för en femårsöversikt
Fiber Plan för markskötsel Träd på gemensam mark.
Rapportera eventuella stenhögar i dikena på föreningens vägar eller andra problem, så att vi vid besiktningen av fiberanläggningen kan begära att de tas bort. Har du synpunkter på grävningen på din egen tomt ska du själv kontakta IP-Only. Styrelsen har beslutat om en uppdelning av föreningens skogsområden i olika kategorier efter ambitionsnivåer. Klicka här för att studera planen Styrelsen har fastställt regler för hur tomtägare kan få bort träd som står på föreningens mark. Klicka här för att läsa mer
Skaffa höns i vårt område Nybliven tomtägare?
Vårt område är ett detaljplanelagt område så därför krävs det tillstånd från Uppsala Kommun för att hålla höns. Generellt ger kommunen inte tillstånd till tupp. Så för er som vill skaffa några höns, se till att ni har tillstånd. Här är en länk till blanketter Den obligatoriska medlemsavgiften är 2 700 kr för 2020. Köpare och säljare ska själva fördela denna kostnad sins emellan. Anmäl ny ägare via SMS till 070-59 59 587 eller skicka E-post till rune.lonnqvist@ekonomikurser.se. Klicka här för att läsa Information till nya husägare.
Facebook

Synpunkter och förbättringsförslag är välkomna till rune.lonnqvist@ekonomikurser.se.

Skyttstennäs Tomtägareförening är en ekonomisk förening. Organisationsnumret är 717600-8014, och föreningens plusgiro konto är 21 00 52-7