Husägare på Skyttes väg
(Klicka på namet för adress)

1Marina Nordholm
2Anders Karlsson
3Jan-Olov Sandberg
4Staten Svenska Kraftnät
5Fredrik Estrin
7Staten Svenska Kraftnät