Menytest
START OM OSS KONTAKT MEDLEM VÄGAR SJÖAR BAD o BÅTAR MARK DOKUMENT MOBIL

Frågor, synpunkter och svar

Vill du ställa en fråga, framföra ett förslag eller lämna synpunkter på föreningens verksamhet kan du göra det på följande sätt:

Frågor och synpunkter av allmänt intresse kommer att publiceras på denna sida. (Säg till om du då vill vara anonym.)


Inkomna frågor: Svar från styrelsen
Från samtal med medlemmar den 29/4 - 17
Vid årsstämman äskade styrelsen ett extraanslag på 40 tkr för arbetet med risupplaget, men enligt styrelseprotokollet översteg kostnaderna 100 tkr. Vad var det som orsakade de extra kostnaderna?
I den budget som antogs av budgetstämman fanns 102 tkr upptagna som kostnader för markskötsel. Styrelsen insåg att hela denna budgetpost skulle behövas för ny infart och vändplan vid risupplaget. Begäran om ytterligare 40 tkr grundades på att vi måste klippa ängarna och ha utrymme för drivmedel, underhåll och liknande för kvartersmästarna. Vår bedömning är att 102 tkr + 40 tkr ska räcka för risupplaget och det övriga markarbeten som vi måste genomföra.
Från Daniel Hedlund den 28/3 - 16
Enligt vad jag kunde läsa av från provtagningen av vattenkvalitén, så är Strandsjön lite värre utsatt jämfört med Stennässjön. Hur kommer det sig då att det mesta arbete jag ser att det görs, är på just Stennässjön?
Vattnet går ju från Strandsjön till Stennässjön. Är det inte bättre att åtgärda Strandsjön först? Ni får gärna förklara hur prioriteringen är.
Hej och tack för din fråga, Det är alltid positivt med synpunkter och frågor kring våra sjöar. När det gäller vattenproverna så är resultaten likvärdiga när det gäller fosfor och kväve. Den punkt där Strandsjön har sämre värde är turbiditet, dvs hur klart vattnet är. Detta värde kan påverkas av vindar och bottenförhållanden där provet togs. I stort är vi nöjda med provresultaten som överlag ligger i underkant av vad man kan förvänta sig i grunda slättsjöar.

Vad gäller prioriteringen så beror det på mängden växtlighet i sjöarna. Stennässjön har ett medeldjup på 90 cm, medan motsvarande siffra för Strandsjön är dryga 2 meter. Ju grundare vatten, ju mer ljus till växterna. Mitt under sommaren är Stennässjöns yta täckt av blad, vinden skapar inga krusningar och fåglar får svårt att fånga fisk.

Klippningen i Stennässjön behövs för att bromsa igenväxningen och få en levande vattenspegel. Vi har klippt med eget klippaggregat även i Strandsjön runt badplatsen och båtbryggor.